ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
Lesbos Migration: Inside the New Kara Tepe Camp / Λέσβος Προσφυγικό: Μέσα στο Νέο Κάμπ του Καρά Τεπέ
Refugees and migrants are pictured inside the new temporary camp, at Kara Tepe, on the island of Lesbos, Greece, Sept. 19, 2020 / Πρόσφυγες και μετανάστες στον νέο προσωρινό καταυλισμό προσφύγων στο Καρά Τεπέ, Λέσβος, 19 Σεπτεμβρίου 2020.
Credit: Elias Marcou / SOOC
Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
Image photo: 20200919182509__mg_80981600537033
TAGS
GALLERY
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
  Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
 • Credit: Elias Marcou / SOOC
  Date: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM